Oferta

Mleko

  • wysokie parametry jakościowe
  • stale rosnąca wielkość sprzedaży
  • wysoka sucha masa ze wskazaniem na wysoką średnią zawartość białka (3,6 %)

Materiał hodowlany

  • Jałowice cielne o wysokiej wartości hodowlanej i wysokim potencjale produkcyjnym
  • Buhaje rozpłodowe
  • Stały nadzór weterynaryjny

Żywiec wołowy

  • Buhajki Hf – odsadki
  • Młode bydło opasowe Hf
  • Krowy – opasy o wysokich wagach
© 2014 Evermilk