Historia

W 2010 roku powstał nowoczesny, zaawansowany technologicznie kompleks do hodowli bydła mlecznego.

Pogłowie bydła utrzymuje się na poziomie 350 sztuk w tym 300 krów dojnych. Stado bydła mlecznego to rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Hodowla utrzymywana jest w oborach wolno-stanowiskowych wyposażonych w halę udojową rybia ość 2x10.

Hodowla

Najważniejszym celem hodowli jest produkcja mleka o bardzo wysokich parametrach jakościowych oraz uzyskanie doskonałego materiału hodowlanego.

Wydajność jednostkowa kształtuje się na poziomie 9500 kg mleka. Należy podkreślić, iż wydajność ta podnosi się z każdym miesiącem. Produkcję na tym poziomie osiągnięto dzięki: odpowiedniej selekcji, prawidłowemu kojarzeniu krów, wysokiej jakości pasz objętościowych, własnej mieszalni oraz bardzo dobrym warunkom dobrostanu zwierząt.

© 2014 Evermilk